ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TB hoàn thiện hồ sơ nhập học và kế hoạch học tập K54 ĐHCQ ngành GDTC

Thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học và kế hoạch học tập cho sinh viên khóa 54 ĐHCQ ngành GDTC - Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội