bet365uk

Thông báo số 219 TB- ĐHSPTDTTHN về việc triển khai giảng dạy - học tập trực tuyến

Thông báo số 219 TB- ĐHSPTDTTHN về việc triển khai  giảng dạy - học tập trực tuyến

Căn cứ Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố  Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho viên chức, NLĐ và sinh viên, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội thông báo về việc triển khai dạy và học theo phương thức  đào tạo trực tuyến cho sinh viên chính quy các khóa như sau:

1. Thời gian học trực tuyến từ ngày 04 đến hết ngày 16/5/2021

2. Thời khóa biểu và hướng dẫn sử dụng phần mền học trực tuyến cụ thể kèm theo thông báo này.

3. Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học trưc tuyến, thực hiện đầy đủ yên cầu của giảng viên giảng dạy và các hướng dẫn của Nhà trường

4. Các khoa, bộ môn và giảng viên giảng dạy trực tuyến chuẩn bị bài giảng phù họp với hình thức giảng dạy trực tuyến và tổ chức giảng dạy theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của nhà trường

5. Phòng QLĐT&CTSV là đầu mối theo dõi và đảm bảo quá trình giảng dạy, học tập trực tuyến đúng với quy định.

6. Các phòng chức năng có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ với Phòng QLĐT&CTSV, các khoa, bộ môn và giảng viên thực hiện tổ chức giảng dạy trực tuyến theo đúng kế hoạch và quy định.

7. Trong thời gian tổ chức học tập trực tuyến các giảng viên và sinh viên chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, hạn chế đi lại, không tụ tập nơi đông người, thường xuyên cập nhật các thông tin của nhà trường.

8. Nhà trường sẽ có kế hoạch riêng cho sinh viên khóa 50 sau khi kết thúc thực tập sư phạm và các học viên đào tạo liên thông đại học.