Thông tin đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH DÁCH KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐÀU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH DÁCH KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐÀU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2022
CHI TIẾT BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CĐR TIẾNG ANH, ĐỢT 1 NĂM 2022

Các thí sinh vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân, nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ hội đồng thi sửa chữa kịp thời. Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi là 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại VP trung tâm Ngoại ngữ Tin học, trường Đại học Sư phạm thể dục Thể thao Hà Nội. Trung tâm chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm. Sau thời gian trên, có gì sai sót sinh viên tự chịu trách nhiệm.