bet365uk

Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”

Chào mừng kỷ niệm 20 năm Trường nâng cấp lên đại học, 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 17/11, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”

Hội thảo đã tập hợp 62 báo cáo tham luận của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học thuộc lĩnh vực TDTT ở trong nước và quốc tế về lĩnh vực giáo dục thể chất. 06 báo cáo được chọn lọc trình bày tại Hội thảo gồm: báo cáo “Nghiên cứu giáo dục tiểu học Nhật Bản, đề xuất vận dụng vào giáo dục thể chất tiểu học Việt Nam” của TS. Trần Đình Thuận; báo cáo “Xây dựng nội dung học phần chuyên sâu Điền kinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018” của ThS. Nguyễn Thiên Lý; báo cáo “Xây dựng kế hoạch dạy học môn học GDTC năm 2018 và kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh”; báo cáo “Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong lĩnh vực thể dụng thể thao” của PGS.TS. Bùi Ngọc; báo cáo “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” của PGS.TS. Bùi Quang Hải; báo cáo “Tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho sinh viên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh” của PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh.
Qua Hội thảo, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, giảng viên, sĩ quan tham gia ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục thể chất và thể thao đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông.

BAN BIÊN TẬP